Stall Lövholmens verksamhet med uthyrning av stallplats har bedrivits sedan över 15 år tillbaka. Verksamheten som bedrivs i företagsform är välorganiserad och sedan länge etablerad i sitt koncept som delvis kollektiv.

Se gärna filmen med en rundtur på Stall Lövholmen!

Stall Lövholmen passar dig som…

… anser att tillgången till ett ridhus med ett bra underlag är A och O
… är träningsintresserad, värderar och vill delta i träningar på hemmaplan
… söker en lugn hästmiljö och föredrar en mindre anläggning före en stor
… trivs i en välorganiserad verksamhet med ordning och reda
… har ett ”team” tänk och tycker om att samarbeta med andra
… har möjlighet till, och tycker om, att utföra och delta i kollektiva insatser

Koncept

Verksamheten på Lövholmen drivs främst av anläggningens ägare men också tillsammans med partners.
Verksamhetens koncept är att vara dels serviceinriktad – i fråga om anläggningens skötsel och underhåll, och dels kollektivt – i fråga om uppstallade hästars skötsel. Verksamheten har inga anställda.

Verksamheten bedrivs som delvis kollektiv för att kunna erbjuda ett förmånligare pris för uppstallning utan att göra avkall på standard och tillgång till faciliteter av god kvalitet.

Kollektiv del

Den kollektiva delen av Lövholmens verksamhet är mycket välorganiserad med fasta rutiner och innebär att fodringar 4 ggr/dag samt ut- och insläpp fördelas mellan stallets hyresgäster enligt ett organiserat schema.

Varje hyresgäst har ett fast pass per vecka som grund, antingen på en vardag eller en helgdag. Det fasta passet är ett regelbundet pass och infaller på samma dag och tid varje vecka.

Konceptet kring fördelning av antal pass bygger på en lika fördelning mellan antal uthyrda boxplatser. Detta innebär att det, utöver det fasta passet, kan tillkomma extra pass beroende på antal uthyrda boxplatser. När samtliga, dvs. maximalt 16 st boxplatser, hyrs ut förekommer inga extra pass utöver det fasta passet.

Bra att veta är att stallpass är hyresgästens ansvar att utföra, medryttare och minderåriga får hjälpa till men inte utföra stallpass på egen hand utan hyresgästens närvaro och under hyresgästens ansvar.

Ett pass innebär antingen ett FM eller EM pass.

Ett FM pass innebär

Att vara på plats ca kl. 7 för att morgonfodra och släppa ut alla hästar samt också lunchfodra ca kl.11

Ett EM pass innebär

Att vara på plats ca kl.16 för att ta in alla hästar och fodra eftermiddagsmat samt också kvällsfodra kl.21

I passen ingår även att ta på/av ett täcke men inget täckesbyte.

Övriga kollektiva insatser

Frånsett stallpass ingår lite andra kollektiva insatser som t ex. att utföra regelbunden städning, en s k ”städvecka”, som fördelas lika på antal uthyrda platser och infaller ca var 4:e månad, samt en årlig gemensam sommarstädning.

Köpa service

I första hand vänder sig verksamheten på Lövholmen till hyresgäster som kan medverka i den kollektiva delen av verksamheten.
I enstaka fall kan det vara möjligt att erbjuda en viss service främst med stallpass.
För mer information och priser för service kontakta anläggningen.

Kommunikationer

Till Lövholmens hästanläggning, som har ett centralt läge 2.5 mil söder om Stockholm, är det enkelt att ta sig kommunalt eller med bil. Bäst resväg kommunalt är med pendeltåg till den lokala pendeltågsstation följt av en busstur på några minuter och därefter en promenad på 7-8 minuter. Bussar och tåg går ofta. Med bil är det ca 25 min restid från centrala Stockholm.

Faciliteter

Bland faciliteterna på Lövholmen finns bland annat…

Ljust ridhus 24×54 m med ett modernt fiberunderlag – alltid ledigt!
Ridbana utomhus 25×65 m med fiberunderlag.
Skrittmaskin för 4 hästar under tak
Solarium
Torkrum för täcken
Spolrum för hästarna
Dusch/WC/Fikarum mm.

Träning

Lövholmen anordnar regelbunden träning på anläggningen inom hoppning och dressyr
för att ge uppstallade ekipage en praktiskt och bekväm tillgång till träning på hemmaplan.
Läs mer om träningarna här.

Utevistelse

En del av Lövholmens koncept är att erbjuda uppstallade hästar lång vistelse i hagar
med ungefär 8 timmar utevistelse per dag mellan ca 8-16.
Hästarna placeras två och två i rasthagar på ca 15×85 m för att minimera skaderisker men ändå tillgodose det sociala behovet. Rasthagarna blir leriga vid regn och milt väder.

Lövholmen kan, som komplement till rasthagarna och mot en extra kostnad, erbjuda tillgång till två större hagar där hästarna får gå i flock om 4 uppdelat på ston respektive valacker.

Grusade sjukhagar finns vid behov och under sommaren erbjuder Lövholmen alla uppstallade hästar en möjlighet att gå i stora härliga sommarhagar. Betet i sommarhagarna är något begränsat men lämpar sig utmärkt för rid- och tävlingshästar.

Foder

Lövholmen tillhandahåller analyserat hösilage av god kvalitet på anläggningen.
Ett visst antal kg hösilage ingår i kostnaden för stallplatsen.
Kraftfoder köps individuellt av hyresgästen själv.
Fodring sker 4 ggr per dag ca kl.7-12-17-21

Strö

Obligatorisk kostnad för strö tillkommer utöver kostnaden för stallplats. Strö köps enkelt direkt på anläggningen. Försäljning sker per pall och efter behov. Lövholmen tillhandahåller strö utifrån krav från leverantör för bortforsling av gödsel, vilket också ingår i priset för strö. Detta innebär att strösort kan variera periodvis mellan torv och halmpellets eller spån i form av kutterspån och spånpellets.

Kostnad för stallplats

4200 kr för stor häst inklusive 12 kg hösilage och tillgång till faciliteter.
4000 kr för ponny inklusive 10 kg hösilage och tillgång till faciliteter.

Kostnad för strö tillkommer. För närvarande används spån som strösort.
Pris per pall kutterspån (inkl. gödselhantering) är för närvarande 1650 kr (18 balar).
Kraftfoder köps individuellt av hyresgästen själv.

Beloppen ovan anges inklusive moms.

Bra att veta

Av säkerhetsskäl får hundar inte vistas på Lövholmen.
Vid bokning av stallplats skrivs ett tydligt och informativt uppstallningsavtal mellan Lövholmen och hyresgästen.

Är Du intresserad av stallplats på Lövholmen?

Vänligen besök inte anläggningen oanmäld.
Skicka en intresse anmälan här för att boka en tid för visning.
Berätta gärna om Dig och Din häst och vad Ni söker.

Bildgalleri Lövholmen